Regnbågåbrua - Vidar Sandbecks kulturpris

Vidar Sandbecks kulturpris, Regnbågåbrua, ble innstiftet i 2008, det året Vidar Sandbeck ville ha fylt 90 år. Det var selvsagt for å hedre ham, men også for å hedre andre kunstnere som virker i Vidars ånd.

Torsdag 26. april kunngjorde sekretær for juryen, Tom-Erik Hagen at årets mottaker av prisen er forfatter, lyriker og musiker Levi Henriksen fra Kongsvinger.

Prisen har fått navnet Regnbågåbrua, noe som i utgangspunktet har sammenheng med Vidars vise med samme navn. 

«Regnbågån» har noe magisk ved seg og gir mange assosiasjoner. Den hvelver seg over oss og nærer lengsler og fantasi i sitt mangfoldige fargespill i sol og regn, den gir oss et bilde på livet. Den har også vemodet i seg, som var et framtredende trekk i Vidars forfatterskap. I norrøn mytologi eksisterte forestillingen om at det befant seg en skatt ved enden av «regnbågån», og «regnbågån» ble sett på som et uttrykk for guddommelig kommunikasjon. 

Vidar Sandbecks kulturpris kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger eller tekstforfatter som fortrinnsvis bruker norske tekster. Prisen kan også gis til en utøver av klassisk musikk og komponister i alle sjangre. Den kan gis til en forteller eller en skuespiller som har utøvd et faglig eller kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks kunstneriske verdier. Prismottakeren skal ha egenskaper innenfor en eller flere av følgende verdiområder: Selvinnsikt, skaperglede, målbevisst arbeid, fortellerglede, mot, humor, observasjon og arbeidsglede.

Juryen som vedtar hvem som får prisen består av følgende personer:
Åse Grønlien Østmoe (leder), Jo Petter Grindstad, Lars Otto Sørhus og John Nyutstumo.

Sekretær for juryen er Tom-Erik Tangen.