Regnbågåbrua - Vidar Sandbecks kulturpris

Vidar Sandbecks kulturpris, Regnbågåbrua, ble innstiftet i 2008, det året Vidar Sandbeck ville ha fylt 90 år. Prisen kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger eller tekstforfatter som fortrinnsvis bruker norske tekster. Prisen kan også tildeles en utøvende fiolinist eller en fremragende gitarist, og også til utøvere av klassisk musikk og komponister i alle sjangre.

2020: Guren Hagen

Tirsdag 26.05.2020 kunngjorde Anno Museum, Sandbeckstiftelsen og Åmot kommune at juryen for Sandbecks kulturpris, Regnbågåbrua, tildeles Guren Hagen.

Prisen har fått navnet Regnbågåbrua, noe som i utgangspunktet har sammenheng med Vidars vise med samme navn. 

«Regnbågån» har noe magisk ved seg og gir mange assosiasjoner. Den hvelver seg over oss og nærer lengsler og fantasi i sitt mangfoldige fargespill i sol og regn, den gir oss et bilde på livet. Den har også vemodet i seg, som var et framtredende trekk i Vidars forfatterskap. I norrøn mytologi eksisterte forestillingen om at det befant seg en skatt ved enden av «regnbågån», og «regnbågån» ble sett på som et uttrykk for guddommelig kommunikasjon. 

Vidar Sandbecks kulturpris kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger eller tekstforfatter som fortrinnsvis bruker norske tekster. Prisen kan også gis til en utøver av klassisk musikk og komponister i alle sjangre. Den kan gis til en forteller eller en skuespiller som har utøvd et faglig eller kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks kunstneriske verdier. Prismottakeren skal ha egenskaper innenfor en eller flere av følgende verdiområder: Selvinnsikt, skaperglede, målbevisst arbeid, fortellerglede, mot, humor, observasjon og arbeidsglede.

Juryen består av: leder Synnøve Sakura Heggem, Terje Joranger, John Nyutstumo og Lars Otto Sørhus.