Hopp til hovedinnhold

2016: Kari Bremnes

Den niende prismottakeren er Kari Bremnes. I 1994, med albumet «Gåte ved gåte», la hun grunnlaget for at hun skulle bli en av våre fremste og mest særpregede sangere, tekstforfattere og melodiskapere, med suksess både i inn- og utland.

Framtredende i Kari Bremnes sin formidling er melankolien. Det er blitt sagt at hun med sterk innlevelse skildrer livet i blått. Hun er blitt kalt melankoliens mester, og det blir samtidig sagt at hun har like godt grep om melankolien som humoren. Hun viser en dybde i musikk og tekst som gir sterke opplevelser, hun skildrer altså selve livet og får det til å funkle - i blått.

Dette samsvarer godt med Vidar Sandbecks kunstneriske uttrykk. Vemodet er gjennomgående i hans forfatterskap. Vemodet skapes av lys og mørke – en får nettopp en «skildring i blått», slik livet eller det vinterlige blå lyset gir bakgrunn for.

Både Vidar Sandbeck og Kari Bremnes har ved å være seg sine røtter bevisst utviklet og styrket sin kunst.
Også for Kari Bremnes sin del kan en peke på skaperglede, sjølinnsikt og humor. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2