Hopp til hovedinnhold

2010: Ove Røsbak

Den tredje prismottakeren er Ove Røsbak. Røsbak hadde på det tidspunktet et bredt forfatterskap bak seg, som omfatter blant annet en novellesamling, to biografier, tre romaner, fire barnebøker og åtte diktsamlinger. Juryen la blant annet vekt på diktsamlinga som kom i 2008 «Når tida kjem», og hvordan den viser at pendelen kan slå mot det mørke i livet, mot døden, mot det mørke sinnet og mot tap. 

Men diktene formidler også gleden over de lyse øyeblikkene, og jeg`et strekker seg mot far og mor, mot barn, mot den elskede og mot en vennlig gud. Juryen fant både i "Når tida kjem" og i den siste boka hans «Lommelyktgutten» fra 2009 et vemod som også er svært karakteristisk for Vidar Sandbeck. 

I «Lommelyktgutten» leverer Ove Røsbak sine beste fortellinger. Her kan en se klare likhetstrekk med Vidar Sandbecks måte å formidle på, i den detaljrike og humoristiske oppvekstskildringen av personer og steder, i den språklige uttrykksmåten ved særegne språklige bilder og ikke minst ved bruk av dialekt.

Foruten paralleller i det litterære uttrykket hos Røsbak og Sandbeck, står Røsbak for verdier som er sentrale hos Sandbeck; som selvinnsikt, observasjon, humor, mot og fortellerglede.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2