Hopp til hovedinnhold

2015: Eldar Vågan

Den åttende prismottakeren ble Eldar Vågan. Ved å gi prisen til Eldar Vågan, fokuserte juryen spesielt på hans allsidige virke. Vågan er en fremtredende gitarist og artist, og han er en låtskriver som gjør tekst og musikk til et helhetlig verk.

Spesielt fant juryen det interessant at Vågan har utviklet sin tegnekunst særlig i de senere år. Han er multikunstner slik som Vidar Sandbeck var. De har opptrådt på noe ulike arenaer, men de har mye til felles. Begge har vært opptatt av at tekst og tone skal harmonere. Begge er opptatt av språk,og bruker dialekt i sine tekster. Begge tar utgangspunkt i det miljøet de kjenner best og gjør det universelt. Hos begge finner vi lun humor og melankoli side om side, og vi møter utpreget folkelighet kombinert med subtil satire.

Eldar Vågan står for mange av de sentrale verdier vi finner hos Vidar Sandbeck, som selvinnsikt, humor, mot og hardt arbeid.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1