Hopp til hovedinnhold

2009: Lasse Johansen

Visesanger og -dikter, Lasse Johansen, er den andre som ble tildelt Vidar Sandbecks kulturpris. Ved tildelingen la juryen la vekt på at Johansen har vist selvinnsikt, mot og skaperglede i sitt faglige arbeid med å sette fokus på romanikulturen. Dette synliggjorde han spesielt ved plateutgivelsen «Se min ild». Han belyser gjennom sitt virke viktigheten av å kjenne egen kultur og identitet for å kunne være et helt menneske.

I den sammenheng er hans arbeid med og bruk av romanispråket spesielt interessant. Lasse Johansen har gjennom lengre tid vist stor interesse for Vidar Sandbeck, og framført mange av hans viser i ulike sammenhenger. Han har utøvd et faglig og kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks kunstneriske verdier.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2