Hopp til hovedinnhold

Arbeidet startet i 1992

  • 1/1

​Da Sandbeckstiftelsen ble etablert i 2002, hadde arbeidet allerede foregått i 10 år.

Arbeidet fra 1992 til 1999 bestod bl.a. av jevnlig kontakt med Vidar Sandbeck og hans familie, markering av plate- og visebokutgivelser og feiring av Spelemannspriser. Videre ble det satt opp byste av Sandbeck i parken på Rena.

Kommunens Sandbeckhus
Åmot Kulturhus stod ferdig i 1999. Huset skulle bli en levende møteplass, i en kommune med en helt spesiell sammensetning av ulike miljøer og kulturer. Kulturhuset skulle også bli kommunens Sandbeckhus. I forbindelse med at kulturhuset ble bygget, var et maleri av Vidar Sandbeck en del av utsmykningsprogrammet, og mange rom fikk navn etter Sandbecks visetitler og romanfigurer. På samme tid hadde Vidar og Målfrid Sandbeck bestemt seg for å gi en stor gave til kommunen: Bøker, plater, priser, treskjæringsarbeider, utklippsbøker m.m. Dette var en stor ære for kommunen, og svært viktig for å dokumentere Sandbecks kunst for ettertida. ​

Stiftelsen blir etablert
I 2002 fikk arbeidet en ny giv, da en kunstnergruppe med regionale og nasjonale kunstnere henvendte seg med ønske om å få kommunen med i et arbeid for å få Sandbecks kunst fram i lyset igjen. Det ble bevilget penger til prosjektet og arbeidet godt med idéer. Ett av resultatene ble at kommunestyret i Åmot 19.12.02 vedtok å opprette en stiftelse, og selve stiftelsesmøtet fant sted 21.01.03.

Gull i fra grønne skoger
​Noe som virkelig løftet det videre arbeidet hadde startet opp allerede før vedtaket: Tom Steinar Lund fikk i oppdrag å produsere ei plate med Sandbeckviser framført av kjente artister. Dette etter en idé fra det forutgående prosjektarbeidet. Plata var ferdig høsten 2003, og fikk svært god omtale. "Gull i fra grønne skoger" vil stå som et mesterverk i lang tid.
Finansiering - 650 000 kr - hadde kommunen/stiftelsen fått av Forsvarets Bygningstjeneste.
Plata førte med seg mye aktivitet en periode: Konserter, TV-program og hyppig avspilling i radio.

Fra 1. august 2004 fikk stiftelsen en fast ansatt, til å begynne med i halv stilling, etter et par år i 100%.

Sandbeckdagene
I 2006 startet en viktig tradisjon: "Viser i skogen", senere kalt bare "Sandbeckdagene". En samling av arrangementer i Sandbecks ånd - ca ei uke i begynnelsen av juni. Fra 2008 fikk dagene sitt naturlige høydepunkt med utdeling av Vidar Sandbecks kulturpris "Regnbågåbrua". Av andre hendelser kan nevnes at Hedmark Teater satte opp "Klomp og Kloss" - 10 år etter første oppsetting. En forestilling bygget på Sandbecks barnesanger - med manus og regi ved John Nyutstumo.

Oppdraget overtas av Anno
Etter hvert ble det umulig å drive stiftelsen uten tilskudd utenfra. Fra høsten 2008 startet en prosess for å få statlig driftstilskudd. Det endte med at statlig tilskudd blir gitt via fylkeskommunen til Anno - Museene i Hedmark - der Sandbeckarbeidet drives fra avdelingen Glomdalsmuseet. Det ble fram til 2024 gitt årlige driftstilskudd til Anno for dette arbeidet fra Åmot kommune.

Sandbeckstiftelsen i dag

Driftsformen er fortsatt som beskrevet ovenfor. 

Fra stiftelsens vedtekter:
§2. Formål
1.    Å ta vare på den kulturarven som Vidar Sandbecks produksjoner representerer
2.    Informere om hans liv, virke og samlede kunstneriske produksjoner
3.    Arbeide for å stimulere andre kulturaktører til å bruke Vidar Sandbecks materiale
4.    Samarbeide med andre miljøer, personer, institusjoner som har interesse for Vidar Sandbeck.
5.    Arbeide for en tredelt finansieringsform av stiftelsen;
      a) egne midler
      b) tilskudd fra Åmot kommune
      c) tilskudd fra stat / fylke.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2