Hopp til hovedinnhold

Anno - Museene i Hedmark

Anno overtok fra 1.januar 2011 ansvaret for Sandbeckarbeidet, som Sandbeckstiftelsen inntil da hadde stått for. Dette skjedde etter initiativ fra Sandbeckstiftelsen, som forble en faglig ryggrad for arbeidet. Annos avdeling Glomdalsmuseet i Elverum er ansvarlig for det praktiske arbeidet. Målet er å ta vare på og formidle kunnskapen om Vidar Sandbecks liv og virke. Museet samarbeider med Sandbeckstiftelsen og Åmot kommune for å gjøre dette.

I tillegg til Sandbeckdagene (som avholdes i mai/juni hvert år) jobber museet med innsamling av kunnskap og gjenstander, utstillinger (egne og bistand til andres), informasjonsvirksomhet vedrørende Sandbeck, lobbyvirksomhet mot forlag for å få nyutgivelser av bøker, dikt og noter for å nevne noe.

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 23 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2