Hopp til hovedinnhold

Åmot kommune

Åmot er Vidar Sandbecks hjemkommune. Derfor er det også naturlig for kommunen å ta vare på og arbeide videre med Sandbecks kulturarv.

  • 1/1
    Ved Åmøtet møtes elvene Glomma og Rena - på Rena i Åmot kommune. I midten av bildet ligger Nesvangen, kommunens tusenårsted. Nan Cecilie J. Kolby/Åmot kommune

Om Åmot kommune

Åmot er:
– en innlandskommune midt i Hedmark fylke.
– en viktig skogkommune med produktiv skog på 2/3 av arealet sitt.
– en forsvarskommune etter etableringen av Rena Leir i 1997.
– en høgskolekommune med en svært viktig avdeling av Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. 
– en kulturkommune med blant annet rike skatter etter Vidar Sandbeck.
– en kulturminnekommune og «Norgesmester» i antall registrerte kulturminner, vertskap for Pilegrimsleden som i 2012 ble godkjent som del av det europeiske kulturveinettet og østerdalsledene.
– en kommune med rike industri- og industriarbeidertradisjoner etter Rena Karton, som var hjørnesteinsbedriften her fra 1913 til 1998.

Rena er administrasjonssentrum i Åmot kommune. På Rena ligger Åmot kulturhus som har en Vidar Sandbecksamling bestående av bøker, priser, bilder, plater med mer. Her finnes også Kafé Sandbeck og Galleri Alida, sistnevnte er oppkalt etter Vidar Sandbecks mor.

  • Åmot kommune
    1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2