Presse

Vil du vite mer, ta kontakt med:


Caroline Rolstad
Leder for Sandbeckjubileet
Telefon: 99 20 58 32
Epost: caroline.rolstad@amot.kommune.no


Erik Larsen 
Kommunikasjonskonsulent
Telefon: 99 53 91 11
E-post: johne-la@online.no