VIDAR SANDBECK
Photo/Background /

#6

Sensasjon på grindstolpen

Den gong je var liten var lokalavisen
E samling med lapper på grindstølpen vår.
Han Lauritz sku selja det hælve tå grisen
Og’n Bernard i Bronka hæn skamkløpte hår
Men så vart det hengt opp en ildrau plakat
Og alle fløy tulling frå kopper og fat
For der sto det «Sommar og kjærlek» og lyste
Mot væla i kjempeformat
 
Så bar det tel kinos med’n Legd-Per i bretta
Som tvebøyd og slukt i ei underlig verd
Kom stavren’ mot Midtstad og Krullfurusletta
Med raufarge inn’st i si vindtørre sjæl
Og unga døm furte på stol og i seng
Tel mora døms ga-opp og fann-fram en peng
Og gøvet sto rætt ifrå Lutufallfossen
Så teltsnora skalv som en streng.
 
Da ælle var kømmin og ordne på krakka
Og teltfliken tette mæ seilmakerduk
Satt alle med feber i førr under jakka
Og sveiser’n på Hokstad vart nære på sjuk
Og drengen i Rønningen kjinte seg varm
Da helten vart sløngt tur en jint’kammers-karm.
Men Lykkje-budeia fekk nok med å temme
Sin duvende budeiebarm
 
Og sensasjon birre og knatre i teltet
Blant Värmlandske liljer og starrgras og siv
Og’n Lauriz han ildstrek så plankkrakken velte
Da jinta på lerretet ba for sitt liv.
Men så vart a frelst tå en mann bak et tre
Og’n Bernard han sto opp og takke’n for det!
Og så revne filmen og mørkla det beste
Som alle forsto skulle skje.
 
Og’n Bernard i Bronka og’n Lauritz med konten
Gikk hematt og tullsøv i skinnmakerfell’n
Om mårrå’n da fløtte dom grendhorisonten -
Og særlig for døm som var heme den kvell’n.
Og alle vart oppglødd i tanker og sjæl
Med syn for ei større og rikere væl
Og gøvet sto rett ifrå Lutufallfossen
Og ruske og slet i en pæl.