Modell av arbeidslag på spillflåte for buksering av tømmer på innsjø, skåret av treskjæreren Ragnar Nysæther.

Sandbeck-prisen 2019 til treskjærer Ragnar Nysæther

Sandbeckdagene

Regnbågåbrua

Hvem bør få Vidar Sandbecks kulturpris Regnbågåbrua for 2020? I 2019 gikk den til treskjærer Ragnar Nysæther fra Osen i Åmot. Kom med ditt begrunnede forslag.

Vidar Sandbecks
viseproduksjon

Vidar Sandbeck 100 år

Se Vidar synge «Far min var lirekassemann» (4. vers) på NRK

Sandbeck-
jubileets
samarbeids-
partnere