Verdier i Anne-Cath. Vestlys liv og forfatterskap

I 2020 er det hundre år siden Anne-Cath. Vestly ble født. Gjennom mer enn femti år skrev hun for barn om det som til enhver tid opptok henne i samfunnet, og hun skrev og fortalte på en slik måte at barn kunne forstå og kjenne seg igjen. Siden både hun og Sandbeck er fra Åmot, har vi valgt å innlemme hennes forfatterskap i programmet for Sandbeckdagene 2020.

Foredrag med Agnes-Margrethe Bjorvand

I dette foredraget vil barnelitteraturforsker Agnes-Margrethe Bjorvand se nærmere på selve fundamentet for hele Anne-Cath. Vestlys forfatterskap, nemlig hennes verdier. Foredraget inneholder mange eksempler både fra Vestlys liv og forfatterskap.

Bilder under: Hans Jørgen Sandnes/Sandnes media.

  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)