Sangerstevne i Elverum

Norges korforbund og Østerdalens korforbund arrangerer sangerstevne i Elverum juni 2018.
Søndag starter det kl.11.00-13.00.

  • Elverum mannskor
    1/1
    Elverum mannskor

Denne gangen faller sangerstevne sammen med Sandbeckjubileet, og feiringen av Vidar Sandbeck som ville fylt 100 år i 2018. Noen av hans sanger er i samarbeid med Sandbeckstifelsen plukket ut og arrangert for kor, og brukes for første gang under sangerstevnets seminardel.

Søndag 10. juni avsluttes stevnet på Anno Glomdalsmuseet, der det er lagt opp til at korene og publikum får mulighet til å høre samtlige kor synge. 

Gratis inngang.

Rundt 600 sangere fra til sammen 22 kor samles til sangerstevne i Elverum i dagene fra 8. til 10. juni. Elverum Mannskor arrangerer gigantstevnet der blant annet Vidar Sandbeck vil stå i fokus.

Hvert annet år samles korene i Norges Korforbund Østerdalen til forbundsstevne og i år er altså turen kommet til Elverum og Elverum Mannskor. Det høyt dekorerte koret med den internasjonalt anerkjente grunnklangen og den korpolitisk helt oppsiktsvekkende trip...le bunnlinjetenkningen, har i lang tid jobbet hardt med å skape en best mulig opplevelse for deltakerne og med å vise for hele byen og regionen bredden og kvaliteten i de ulike korene.

Ved siden av et klassisk sangerstevne med oppmarsj, konserter og busksang i gatene, vil 100-årsjubileet for Vidar Sandbecks fødsel markeres. Elverum Mannskor har engasjert Henning Sommerro og Henrik Ødegård til å arrangere Sandbeck-viser for mannskor, damekor og blandakor. Sangene vil blant annet bli framført under åpningen i Elvarheimsparken lørdag 9. juni.

Søndag 10. juni blir stedet Glomdalsmuseet. Deltakerkorene vil bidra med sang på ulike tun der de geografisk hører hjemme. Tynsettunet, Rendalstunet, Stor-Elvdalstunet og Elverumstunet vil bli benyttet. (KIlde: Burgunderjakkene.no - tegningen er laget av 2. bass, Hallvard Skauge)