Sandbeck-gudstjeneste

Det blir Sandbeck-gudstjeneste i Åmot kirke søndag 10.juni klokken 11.00 ved sokneprest Vidar Brekke og organist Lars Otto Sørhus.
Vi synger fra Sandbecks viseskatt under gudstjenesten. Velkommen!