Hvem bør bli den neste?

Kom med ditt forslag til hvem du synes bør bli den neste som mottar Vidar Sandbecks Kulturpris, Regnbågåbrua!

Prismottakeren i jubileumsåret var forfatter og musiker Levi Henriksen, og prismottakere de siste årene har vært blant andre Øystein Sunde, Kari Bremnes, Eldar Vågan og Erik Lukashaugen.

Om prisen​
Prisen ble innstiftet i 2008 i forbindelse med at forfatteren, fiolinisten, komponisten, visesangeren, radiomannen og treskjæreren Vidar Sandbeck da villeha fylt 90 år. Prisen deles ut under Sandbeckdagene i begynnelsen av juni hvertår. Den har sitt navn etter Vidar Sandbecks flotte lyriske vise Regnbågåbrua,skrevet i 1958, og som var en av de første tekstene fra Vidar Sandbecks håndsom ble fremført i Søndagsposten i NRK.

Prisen består av et diplom designet av grafiker Elin M. Wood, et relieff av VidarSandbeck skåret i tre av Åmot-treskjærer Ragnar Nysæther og 20.000 kroner.

Statuttene
I statuttene for Vidar Sandbecks Kulturpris, står det at prisen kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger, eller tekstforfatter som fortrinnsvis brukernorske tekster.

– Siden Vidar Sandbeck var utdannet og utøvende fiolinist og en fremragende gitarist,kan prisen også tildeles utøvere av klassisk musikk og komponister i allesjangre. Også forfattere, skuespillere og andre som har utøvd et kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks virke, kan motta prisen, sier Tom-Erik Tangen, som er ansvarlig Sandbeck-arbeidet i Anno museum (Hedmark)

Juryen
Styreleder i Sandbeckstiftelsen er leder av juryen. Styret består videre av et styremedlem, leder av stiftelsens Kunstnerisk Råd og en ekstern musiker/utøver.Den ansvarlige for Sandbeck-arbeidet er juryens sekretær.
Frist for innsending av forslag på kandidater er i år 1. november.

Enkeltpersoner,lag, foreninger og organisasjoner kan levere forslag på kandidater. Forslag sendes til Sandbeckstiftelsen, Torget 1, 2450 RENA eller på e-post til tom.erik.tangen@amot.kommune.no.