Sandbeckåret 2018

I 2018 er det 100 år siden Vidar Sandbeck ble født. Hans kunstneriske virke har hatt stor betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt (med slagere i Sverige). Målsetningen med jubileet er å løfte Vidar Sandbeck fra en lokal helt til en nasjonalkulturskatt. Året 2018 byr derfor på en rekke Sandbeckarrangementer både i hjemkommunen hans Åmot, men også i Elverum og Oslo.

  • Karikaturtegning av Vidar Sandbeck.
    1/1

Je vil høre Herrens vise uti Åstadalen gå​​ leia like tel Mongolien gjennom lier som er blå. Da blir alle himler høye kring mitt barndoms Andesfjell og je kjinner at je lever og bor midt i verda lel.

Fra Provins-salme

I dag er Vidar Sandbeck best kjent lokalt i Hedmark og blant den eldste delen av landets befolkning. Sammenlignet med Alf Prøysen (1914-1970) er Sandbeck ikke like kjent, men deres samarbeid og ikke minst samme evne til å reflektere noe fra sjelen i folkelynnet i regionen, treffer fremdeles godt både bygd og by.

Formål

Lokalt i Åmot, Østerdalen og Hedmark er Vidar Sandbeck å anse som en viktig identitetsbygger, noe jubileet ønsker å bygge enda sterkere og tydeligere. Jubileets formål er å vise fram mangfoldet i Sanbecks kunstneriske virke. Ambisjonen er at noen av tiltakene vil kunne leve videre også etter 2018, gjennom for eksempel noter, sangtekster og dramatiseringer - og at nye generasjoner og yngre målgrupper (barn og unge) på nye arenaer (i korps, teater, kulturskoleundervisning også videre) skal få glede av arven etter Vidar Sandbeck.

Organisering

Arbeidet med jubileet er organisert slik at det sikrer bred forankring mellom fagpersoner, institusjoner, fylkeskommune og kommune.

Det er et uttalt mål å motivere til engasjement, interesse og nysgjerrighet lokalt, regionalt og nasjonalt. Denne måten å organisere jubileet på, vil også kunne ha betydning for det videre arbeidet med Sandbecks kulturarv lokalt og regionalt.

Men når je har lagt meg da ligg je og tenkjer at alt det je ønsker og gjinne vil nå det er som e stjerne som glitrer og blenkjer og vinker på himmel'n langt ut i det blå. Ja, je kalles for stor når det passer seg så, men støtt er je lita når kvelden fell på.

Fra Så er je lita

Styringsgruppa for jubileet består av:

Åmot kommune
Anno - Museene i Hedmark
Sandbeckstiftelsen

Hovedkomiteen:
Ole Gustav Narud, ordfører i Åmot kommune (leder)
Åse Grønlien Østmoe, Sandbeckstiftelsen
Anne Kathrine Fossum, Fylkesmannen i Hedmark
Per Gunnar Sveen, Hedmark Fylkeskommune
Erik Hanstad, Elverum kommune
Laila Bækkevold, Anno Glomdalsmuseet
Sven Inge Sunde, Anno - Museene i Hedmark
Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark
Roger Andreassen, organist i Ringsaker
Håkon Paulsberg, musiker/visesanger
Tom Erik Tangen, Anno Glomdalsmuseet 

Arbeidsgruppa består av representanter fra Åmot kommune, Sandbeckstiftelsen og Anno - Museene i Hedmark.

Samarbeidspartnere i jubileet

  • 1/2
  • 2/2